หลักสูตรปรับพื้นฐาน


ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK5
HSK5-D หนังสือHSK5 29-36 24 ช.ม
HSK5-C 19-28 24 ช.ม
HSK5-B หนังสือHSK5 10-18 24 ช.ม
HSK5-A 1-9 24 ช.ม

Cinque Terre

ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK4
HSK4-C หนังสือHSK4 4-10 24 ช.ม
HSK4-B 8-10/1-3 24 ช.ม
HSK4-A 1-7 24 ช.ม

Cinque Terre

ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK3
HSK3-B หนังสือHSK4 11-20 24 ช.ม
HSK4-B 1-10 24 ช.ม

Cinque Terre

ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK2
HSK2-B หนังสือHSK2 8-15 24 ช.ม
HSK2-B 1-7 24 ช.ม

Cinque Terre


ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK1
HSK1-B หนังสือHSK1 8-15 24 ช.ม
HSK1-B 1-7 24 ช.ม