ระดับชั้นอนุบาล         
195฿/เล่ม195฿/เล่ม195฿/เล่ม195฿/เล่ม

185฿/เล่ม75฿/เล่ม

75฿/เล่ม

55฿/เล่ม

115฿/เล่ม