หลักสูตรติวสอบ


ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK5
HSK5-G พิชิตข้อสอบHSK5 เขียน 24 ช.ม
HSK5-F อ่าน 24 ช.ม
HSK5-E ฟัง 24 ช.ม
HSK4
HSK4-F พิชิตข้อสอบHSK4 เขียน 24 ช.ม
HSK4-E อ่าน 24 ช.ม
HSK4-D ฟัง 24 ช.ม
HSK3
HSK3-D พิชิตข้อสอบHSK3 อ่าน,เขียน 24 ช.ม
HSK4-C ฟัง 24 ช.ม
HSK3
HSK3-D พิชิตข้อสอบHSK3 อ่าน,เขียน 24 ช.ม
HSK4-C ฟัง 24 ช.ม
HSK1-2
HSK2-C พิชิตข้อสอบHSK1-2 ฟัง,อ่าน,เขียน 24 ช.ม