148,1988/55-56 อาคารโอภาสวานิช ชั้น3 ซ.รามคำแหง12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
maedram@hotmail.com
02-718-5145 , 089-172-5146
Car

หนังสือสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด               
สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด ชุดชีวิตประจำวัน

เรียนง่าย ได้ผลเร็ว มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการสนทนาแก่ผู้ เรียนให้ได้ผลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้บทสนทนาที่ใช้ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันเป็นหลัก และแทรกสุภาษิต คำพังเพยไว้เป็นเกร็ดความรู้ในบทสนทนา

สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดการนำเที่ยว

รวบรวมบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์กับประโยคสำคัญที่ใช้บ่อยในสายงานการท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะนำการท่องเที่ยว จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับ ปวช. ปวส.รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจในสายงานนี้

สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดการโรงแรม

รวบรวมคำศัพท์ รูปประโยค สถานการณ์สมมติกับบทสนทนาที่พบบ่อยและใช้ปฎิบัติการจริงครอบคลุมในทุกๆแผนกของการโรงแรม เพิ่มความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะนำการท่องเที่ยว จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับ ปวช. ปวส.

สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดอาหารและเครื่องดื่ม

รวบรวมบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์กับประโยคสำคัญที่ใช้บ่อยสำหรับธุรกิจร้านอาหาร ยกระดับความสามารถของบุคคลที่สนใจ และอยู่ในสายอาชีพที่เกี่ยวกับร้านอาหาร จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับ ปวช. ปว

สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดธุรกิจการค้า

รวมสถานการณ์ต่างๆ ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ฝึกรูปประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อยและประโยคเฉพาะในด้านธุรกิจการค้า จัดคำศัพท์ตามหมวดหมู่ในท้ายบทและภาคผนวก ง่ายต่อการค้นหา ศึกษาด้วยตัวเอง เพิ่มพูนทักษะด้วยแบบฝึกหัดต่างๆ

สนทนาภาษาจีนในต่างแดน

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร รวบรวมคำศัพท์ รูปประโยค สถานการณ์สมมติ กับบทสนทนาที่พบบ่อยสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

60 ชั่วโมงพูดจีนได้

ประกอบด้วยประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 15 คำ ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงต่อ 1 บท ก็สามารถสนทนาภาษาจีนได้ ฝึกทักษะได้ง่ายด้วยคำอ่านในรูปแบบพินอินและคำอ่านภาษาไทย รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประตูวิเศษสู่ภาษาจีน

คำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่พร้อมรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีบทกลอนและเกม ประกอบบทเรียน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีน ด้วยเส้นขีดแบบง่าย ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพินอินเบื้องต้น พร้อมCD เสียงเจ้าของภาษา