148,1988/55-56 อาคารโอภาสวานิช ชั้น3 ซ.รามคำแหง12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
maedram@hotmail.com
02-718-5145 , 089-172-5146
Car

หนังสือภาคเรียนปกติ               
แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว สำหรับเด็กเล็ก เล่ม1

คำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่พร้อมรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีบทกลอนและเกม ประกอบบทเรียน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีน ด้วยเส้นขีดแบบง่าย

แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว สำหรับเด็กเล็ก เล่ม2

คำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่พร้อมรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีบทกลอนและเกม ประกอบบทเรียน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีน ด้วยเส้นขีดแบบง่าย

แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว สำหรับเด็กเล็ก เล่ม3

คำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่พร้อมรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีบทกลอนและเกม ประกอบบทเรียน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีน ด้วยเส้นขีดแบบง่าย

ประตูวิเศษสู่ภาษาจีน

คำศัพท์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่พร้อมรูปภาพ ทำให้ง่ายต่อการจดจำ มีบทกลอนและเกม ประกอบบทเรียน ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น ปูพื้นฐานการเรียนภาษาจีน ด้วยเส้นขีดแบบง่าย

140 ตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุด

รู้จักที่มาความสำคัญและฝึกการเขียนลำดับเส้นขีดของอักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุด140 ตัว เรียนรู้การออกเสียง ความหมาย และตัวอย่างการใช้ ฝึกจำด้วยบทความสั้น ที่แต่งจากอักษรจีน 140 ตัว

แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว ระดับมัธยมศึกษา ระดับต้น

เนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ระบบการออกเสียงพินอิน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว ระดับมัธยมศึกษา ระดับกลาง

เนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ระบบการออกเสียงพินอิน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

แบบเรียนภาษาจีนฮั่นเจี้ยว ระดับมัธยมศึกษา ระดับสูง

เนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ระบบการออกเสียงพินอิน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด

เรียนง่าย ได้ผลเร็ว มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการสนทนาแก่ผู้เรียนให้ได้ผลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้บทสนทนาที่ใช้ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันเป็นหลักและแทรกสุภาษิต คำพังเพยไว้เป็นเกร็ดความรู้ในบทสนทนา

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 1

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 2

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 3

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 4

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 5

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

สนทนาภาษาจีน ฮั่นเจี้ยว สำหรับมัธยมศึกษา เล่ม 6

หนังสือชุดนี้ มีด้วยกัน 6 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาระและหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวข้อและบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบ การเรียนการสอน

คู่มือเตรียมสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4

คู่มือเตรียมสอบ PAT 7.4 ENTRANCE ภาษาจีน"เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง สำนวน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ในเล่มยังได้รวมรวมข้อสอบจริง พร้อมคำเฉลยของข้อสอบ

รวมข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4 ฉบับปรับปรุง

คัดเลือกข้อสอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ง่ายต่อการฝึกฝน มีข้อสอบจำนวน 7 ชุด และข้อสอบที่จัดทำขึ้นใหม่ จำนวน 5 ชุด ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญรวมถึงข่าวสารในปัจจุบันของจีน สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือ"คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4"

คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4

ประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบครอบคลุมทุกด้านแบบเจาะลึก เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สะดวกและง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีแนวข้อสอบจริงที่คัดเลือกแล้วมักจะออกสอบเป็นประจำทุกปี

พิชิตคำศัพท์ภาษาจีน ENTRANCE PAT 7.4 4,500 คำ

รวมคำศัพท์ภาษาจีน Entrance PAT 7.4 จำนวน 4,500 คำ โดยแบ่งออกเป็นระดับต้น ระดับกลางระดับสูง ระดับละ 1,500 คำ ซึ่งคัดเลือกจากข้อสอบเก่าด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ เรียงตามพินอิน A-Z ง่ายต่อการค้นหา

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับต้น

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 1-3

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับกลาง

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 4-5

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับสูง

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 5-6

>