หลักสูตรการเรียน
แบบตัวต่อตัว
หลักสูตรเด็ก(SC/SZ/SG)
อายุ 8-13 ปี
หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน(CR)
อายุ 13 ปีขึ้นไป
หลักสูตรผู้ใหญ่
(CC/CZ/CG)
หลักสูตรเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ภาษาจีน
(PAT/HSK)
โรงเรียนภาษาจีนศึกษา(มา-เอ็ด) ยินดีให้บริการ
1
Consulting

สอบถามข้อมูล ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียน

หรือติดต่อทดลองเรียน