148,1988/55-56 อาคารโอภาสวานิช ชั้น3 ซ.รามคำแหง12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
maedram@hotmail.com
02-718-5145 , 089-172-5146
Car

หนังสือประกอบการเรียนการสอน               
1001 สำนวน สุภาษิตและคำสแลงจีน

รวบรวมสุภาษิตและคำสแลงไว้ถึง 1001 คำ มีคำอธิบายพินอิน(Pinyin) ยกตัวอย่างคำศัพท์การแปล ง่ายต่อการเรียนรู้ คัดเลือกคำสแลง(ใหม่) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นคู่มือการเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSKและวัดความถนัดภาษาจีน PAT 7.4

คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน(ฉบับสมบูรณ์)

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาจีนระดับต้นและกลาง สรุปความรู้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน ง่ายต่อการเรียนรู้ สรุปความรู้ทั่วไปด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์จีน เป็นหนังสือคู่มือช่วยเตรียมสอบ HSK หรือ PAT

140 อักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุด

รู้จักที่มาและความสำคัญของอักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุด 140 ตัว ฝึกการเขียนลำดับเส้นขีดของอักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุด140 ตัว เรียนรู้การออกเสียง ความหมาย และตัวอย่างการใช้ ฝึกจำด้วยบทความสั้น ที่แต่งจากอักษรจีน 140 ตัว

108 ศัพท์ใหม่ในสังคมออนไลน์

มีคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในสังคมออนไลน์ ที่จะเป็นตัวช่วยให้สามารถ หยิบไปใช้ในการสื่อสารในสังคมออนไลน์ได้ อย่างสนุกสนาน คำศัพท์ใหม่เหล่านี้เกิดจากการพัฒนาของภาษาและเป็นการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนและสังคมออนไลน์

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับต้น

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 1-3

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับกลาง

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 4-5

พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับสูง

เป็นกุญแจแรกเข้าสู่ประตูทางลัดหลักไวยากรณ์ภาษาจีน อธิบายเนื้อหาโดยเน้นโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ พร้อมหลากหลายรูปแบบตัวอย่าง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของภาษาไทย-จีน อ้างอิงจากหลักไวยากรณ์การสอบ HSK ระดับ 5-6

ทางลัดเขียนอักษรจีน

เข้าใจที่มาและโครงสร้างอักษรจีน ทั้งอักษรจีนเดี่ยวและอักษรจีนประสม เพื่อให้สามารถพลิกแพลงกับการ ใช้ตัวอักษรจีนเกือบ 3,000-4,000 ตัว ได้

หัดเขียน-เรียน-คัด พยัญชนะและพยางค์พิเศษ

รวบรวมพยัญชนะภาษาจีนจำนวน 21 รูป เรียนง่ายเป็นไว ได้ผลจริง

หัดเขียน-เรียน-คัด เส้นขีดประกอบอักษรจีน

รวบรวมเส้นขีดประกอบอักษรจีนทั้ง 32 เส้น เรียนง่าย เป็นไว ได้ผลจริง

หัดเขียน-เรียน-คัด สระและวรรณยุกต์

รวบรวมสระของภาษาจีน จำนวน 38 รูป และวรรณยุกต์ 4 เสียง เรียนง่าย เป็นไว ได้ผลจริง

หัดเขียน-เรียน-คัด อักษรจีนที่พบบ่อย

ฝึกคัดอักษรจีนจากคำศัพท์มาตรฐาน HSK เรียนง่าย เป็นไว ได้ผลจริง

คู่มือเตรียมสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4

คู่มือเตรียมสอบ PAT 7.4 ENTRANCE ภาษาจีน"เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบที่มีทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง สำนวน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ในเล่มยังได้รวมรวมข้อสอบจริง พร้อมคำเฉลยของข้อสอบ

รวมข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4 ฉบับปรับปรุง

คัดเลือกข้อสอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ง่ายต่อการฝึกฝน มีข้อสอบจำนวน 7 ชุด และข้อสอบที่จัดทำขึ้นใหม่ จำนวน 5 ชุด ครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญรวมถึงข่าวสารในปัจจุบันของจีน สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือ"คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCEภาษาจีน PAT 7.4"

คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4

ประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบครอบคลุมทุกด้านแบบเจาะลึก เนื้อหาทั้งหมดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่สะดวกและง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีแนวข้อสอบจริงที่คัดเลือกแล้วมักจะออกสอบเป็นประจำทุกปี สามารถใช้ควบคู่กับ "รวมข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4 ฉบับปรับปรุง"

พิชิตคำศัพท์ภาษาจีน ENTRANCE PAT 7.4 4,500 คำ

รวมคำศัพท์ภาษาจีน Entrance PAT 7.4 จำนวน 4,500 คำ โดยแบ่งออกเป็นระดับต้น ระดับกลางระดับสูง ระดับละ 1,500 คำ ซึ่งคัดเลือกจากข้อสอบเก่าด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ เรียงตามพินอิน A-Z ง่ายต่อการค้นหาพร้อม ยกตัวอย่างคำศัพท์ 200 คำที่ออกบ่อยในข้อสอบ