148,1988/55-56 อาคารโอภาสวานิช ชั้น3 ซ.รามคำแหง12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
maedram@hotmail.com
02-718-5145 , 089-172-5146
Car

หลักสูตรติวสอบ

ระดับ
หลักสูตร
ชื่อหนังสือ
เนื้อหา
จำนวนชั่วโมง
HSK5
HSK5-G พิชิตข้อสอบHSK5 เขียน 24 ช.ม
HSK5-F อ่าน 24 ช.ม
HSK5-E ฟัง 24 ช.ม
HSK4
HSK4-F พิชิตข้อสอบHSK4 เขียน 24 ช.ม
HSK4-E อ่าน 24 ช.ม
HSK4-D ฟัง 24 ช.ม
HSK3
HSK3-D พิชิตข้อสอบHSK3 อ่าน,เขียน 24 ช.ม
HSK4-C ฟัง 24 ช.ม
HSK3
HSK3-D พิชิตข้อสอบHSK3 อ่าน,เขียน 24 ช.ม
HSK4-C ฟัง 24 ช.ม
HSK1-2
HSK2-C พิชิตข้อสอบHSK1-2 ฟัง,อ่าน,เขียน 24 ช.ม
HSK 1-2

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 1-2 (4+2, คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)

(1)พัฒนาความสามารถการพูดการฟัง สามารถอ่านคำศัพท์และประโยคโดยมีพินอินกำกับได้ถูกต้อง
提高听力和说话能力,能借助拼音正解朗读词语子,并回答问题。
(2)เรียนรู้วิธีจำคำศัพท์ เข้าใจลักษณะการประกอบ
学习记忆词语的方法,了解汉语构词。
(3)ความเข้าใจเบื้องต้นของการเรียนอักษรจีน
สามารถแยกแยะโครงสร้างภาษาจีนได
初步了解汉字书写方法,能辨析汉字结构。
(4)การเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อย
学习汉语常用句型。

HSK 3

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 3 (4+2, คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)

(1)พัฒนาความสามารถการอ่านอักษรจีน
提高认读汉字的能力。
(2)เรียนรู้เดาความหมายภาษาจีน
学习猜测词义的方法。
(3)เรียนรู้วลีที่ใช้ประจำ
学习简单固定搭配。
(4)เรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนพิเศษ
学习汉语特殊句式。
(5)เรียนรูวิธีการแบ่งรูปประโยคที่ซับซ้อนของภาษา
จีนเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น
学习汉语长句的划分,快速理解语意。

HSK 4

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 4 (คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)

(1)ฝึกทักษะพัฒนาความสามารถการฟังและการอ่าน
提高听力和说话能力,能借助拼音正解朗读词语子,并回答问题。
(2)เรียนรู้วิธีการจดจำคำศัพท์และคาดเดาความหมาย
ของคำศัพท์ใหม่และสำนวน
学习记词及猜测词义的方法。
(3)เรียนรู้ประโยคที่ซับซ้อนของคำเชื่อมประโยคต่างๆจัดความหมายได้ง่ายขึ้น
学习夏杂单句,长句夏句。
(4)การเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนพิเศษ
学习汉语特殊句式。

HSK 5

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 5 (คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)

(1)ฝึกทักษะพัฒนาความสามารถการฟังและการอ่าน
按照枝能分别练习,提高听力和阅读能力。
(2)เรียนรู้วิธีการจดจำคำศัพท์และคาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่และสำนวน
学习记词及猜测词义的方法。
(3)เรียนรู้ทักษะความสามารถการอ่านบทความ
学习篇章阅读技巧。
(4)การเรียนรู้รูปประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อย
学习篇章写作技巧。หลักสูตรปรับพื้นฐาน

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 1-2 (4+2, คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)


รายละเอียด

หลักสูตรติวสอบ

หลักสูตรเตรียมสอบ HSK 3 (4+2, คอร์สเรียน+คอร์สเตรียมสอบ)


รายละเอียด