148,1988/55-56 อาคารโอภาสวานิช ชั้น3 ซ.รามคำแหง12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
maedram@hotmail.com
02-718-5145 , 089-172-5146
Car

หนังสือสำหรับติวสอบ (HSK)               
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 1-3 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK

รวมคำศัพท์ HSK ระดับ 1-3 ครบจำนวน 600คำ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามชนิดของคำ รวมหมวดคำตามความหมายใกล้เคียงคำตรงข้ามพร้อมคำอธิบาย และประโยคตัวอย่าง รวมคำที่มีความหมาย 3 ความหมายขึ้นไปพร้อม ประโยคตัวอย่างมาจากข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ เทคนิคในการทำข้อสอบ HSK

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK

รวมคำศัพท์ HSK ระดับ 4 ครบจำนวน 1,200คำ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามชนิดของคำ รวมหมวดคำตามความหมายใกล้เคียง คำตรงข้าม ประโยคตัวอย่าง รวมคำที่มีความหมาย 3 ความหมายขึ้นไป พร้อมประโยคตัวอย่าง รวมโครงสร้างคำที่ใช้บ่อย

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 5 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK

รวมคำศัพท์ HSK ระดับ 5 ครบจำนวน 600 คำ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามชนิดของคำ เทคนิคในการจำคำศัพท์ HSK ระดับ 5 รวมคำเฉพาะด้าน หลักการใช้คำและหลักการเรียงประโยค รวมคำใกล้เคียง HSK ระดับ 5 รวมสุภาษิตจีนที่ใช้บ่อย

พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 6 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK

พิชิตคำศัพท์ HSK พร้อมคำแปลภาษาไทย คำอธิบายหลักการใช้อย่างกะทัดรัด พร้อม pinyin การถอดเสียงภาษาจีน สะดวกต่อการฝึกฝนคำศัพท์ และการพกพา

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 1-2

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 1-2 และกลยุทธ์พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 1-2 อธิบายกฏและระเบียบการสอนแนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 3 และกลยุทธ์ พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 3 อธิบายกฏและระเบียบการสอนแนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 4

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 4 และกลยุทธ์ พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 4 อธิบายกฏและระเบียบการสอนแนะนำวิธีการทข้อสอบในห้องสอบ รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 5

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 5 และกลยุทธ์ พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 5 อธิบายกฏและระเบียบการสอนแนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง

คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 6

เจาะลึกข้อสอบ HSK ระดับ 6 และกลยุทธ์พิชิตคำศัพท์อย่างละเอียด สรุปหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาสาระของ HSK ระดับ 6 อธิบายกฏและระเบียบการสอนแนะนำวิธีการทำข้อสอบในห้องสอบ รวมข้อสอบจริง และข้อสอบตัวอย่าง

รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ YCT ระบบใหม่

รวมข้อสอบที่ใช้วัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาจีนระดับต้น ทั้ง YCT ซึ่งเป็นการทดสอบระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน และHSK ระดับ 1-3 พร้อมคำศัพท์ YCT-HSK ระดับ 1-3 ที่ใช้บ่อย สรุปไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน แยกคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามหลักไวยากรณ์

รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง(ปกใหม่)

รวบรวมตัวอย่างข้อสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 1-6 ที่จะช่วยให้ผู้สอบเข้าใจถึงโครงสร้างรูปแบบและลักษณะเด่นของ ข้อสอบได้อย่างแจ่มชัด มีการแปลคำศัพท์และระเบียบในการเข้าสอบเป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วน

รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง

รวบรวมตัวอย่างข้อสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 1-6 ที่จะช่วยให้ผู้สอบเข้าใจถึงโครงสร้างรูปแบบและลักษณะเด่นของ ข้อสอบได้อย่างแจ่มชัด มีการแปลคำศัพท์และระเบียบในการเข้าสอบเป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วน ตัวอย่างข้อสอบและคำศัพท์ครบทั้ง 6 ระดับ